Sandwichelement med polystyren

Hvis du ønsker å bygge raskt og billig, bør du bruke de riktige byggematerialer. For bygging av store objekt er det best å bruke sandwichpaneler . Et slikt panel består av tre lag – to beleggplater i metall og en kjerne av f ex styrofoam. Sandwichelementer er en meget god isolasjonsmateriale og anvendt fortrinnsvis i bygging av yttervegger, tak og skillevegger. Som en god isolator passer slike paneler også for kjølerom i butikker og andre lokaler som krever lavere temperatur. Disse innovative materialer ble brukt i mange år i byggingen av moderne bygninger innen industri, service og handel. Sandwichpaneler er også egnet i bygninger og anlegg for behandling og lagring av matvarer. Panelene forurenser ikke og er enkle å holde rene.

Mer på http://www.balex.eu/no/sandwichpaneler